BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Zespół Szkół w Cycowie
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
 
 
 
 
  
 

Jednostka Wojskowa oraz Zespół Szkół w Cycowie będą współpracować ze sobą w celu:

   

  • pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;
  • wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Zespołu Szkół;
  • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i Zespołu Szkół;
  • integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;
  • organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym;
  • upamiętniania miejsc pamięci narodowej;

 

Umowa Współpracy

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych