BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Spotter.pl
Stowarzyszenie SPOTTER.PL
 
 
 
 
  
 

7 Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku oraz Stowarzyszenie SPOTTER.PL będą współpracować ze sobą w następujących celach:

   

  • propagowanie lotnictwa wojskowego w szczególności 7 Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku;
  • krzewienie wiedzy o lotnictwie wojskowym, w tym o jego historii i tradycjach;
  • propagowanie wiedzy o historii i tradycjach oręża polskiego oraz kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa;
  • integrowanie społeczeństwa z Wojskiem Polskim;
  • wspieranie wszelkich działań na rzecz jednostek Sił Powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem 7 Dywizjonu Lotniczego i dbałość o ich wizerunek;
  • popularyzacja oraz wymiana doświadczeń w zakresie różnych form sztuki inspirowanej lotnictwem wojskowym i tradycjami oręża polskiego ;
  •  popularyzacja oraz wymiana doświadczeń w zakresie  innych dziedzin związanych z lotnictwem wojskowym i tradycjami oręża polskiego;
  • gromadzenie pamiątek i eksponatów;
  • prowadzenie, inspirowanie i wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego lotnictwa wojskowego oraz ochrony miejsc pamięci związanych z lotnictwem wojskowym

 

Umowa Współpracy

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych