BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Hufiec Tomaszów M
Komenda Hufca Tomaszów Mazowiecki
 
 
 
 
  
 

Jednostka Wojskowa oraz ZHP-Chorągiew Łódzka Komedna Hufca Tomaszów Mazowiecki będą w celu :

   

  • pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;
  • wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży ZHP;
  • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i ZHP;
  • integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;
  • organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym;
  • upamiętniania miejsc pamięci narodowej;

 

Umowa Współpracy

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych