BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Zespół Szkół w Bełchatowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
 
 
 
 
  
 

Jednostka Wojskowa oraz Zespół Szkół w Bełchatowie będą współpracować ze sobą w celu :

   

  • pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;
  • wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Zespołu Szkół;
  • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i Zespołu Szkół;
  • integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;
  • organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym;
  • upamiętniania miejsc pamięci narodowej;

 

Umowa Współpracy

 

       

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych