BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Zespół Szkoł w Kielcach
Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

Dowódca 25 batalinu logistycznego oraz Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych zwany dalej ZSM, będą współpracować ze sobą w następujących celach:
  •  Przygotowanie młodzierzy do zawodowej służby wojskowej, służby w NSR, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
  • Przygotowanie młodzierzy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach specjalnych poprzez realizowanie programu specjalistycznego szkolenia w ramach innowacji pedagogicznej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych