BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
2012
Kawaleryjskie Święto
18.06.2012
Święto 25 BKPow

25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w dniu 15 czerwca obchodziła swoje coroczne święto, które miało szczególny charakter ze względu na powitanie żołnierzy X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan oraz odznaczenie Brygady Medalem „Pro Patria”.

 

Tegoroczne obchody Święta Kawalerzystów zainaugurowała o godz. 09:00 Masza Święta w intencji żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin w kościele garnizonowym p.w. Św. Józefa w Nowym Glinniku, podczas której odsłonięto tabliczkę pamiątkową ś.p. sierż. Zbigniewa BISKUPA. Nabożeństwo odprawił ksiądz prałat ppłk Wiesław OKOŃ oraz ksiądz ppłk Piotr MAJKA.

 

   

 

Pół godziny przed rozpoczęciem uroczystego apelu w Sali Tradycji odbyła się ceremonia pożegnania Kapelana 25 Brygady Kawalerii Powietrznej księdz prałata ppłk Wiesława OKONIA, który został wyznaczony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego na nowe stanowisko duszpasterskie oraz powitanie nowego Kapelana Brygady ks. ppłk Piotra MAJKI. W Sali Tradycji Kapelana Brygady żegnali żołnierze i pracownicy wojska ze sztabu 25 BKPow z gen. bryg. Markiem SOKOŁOWSKIM na czele. Dowódca podziękował księdzu kapelanowi za służbę dla społeczności kawaleryjskiej nie szczędząc ciepłych słów za opiekę duszpasterską.

 

 

 

O godzinie 11:00 Szef Sztabu ppłk dypl. Paweł KWIECIŃSKI złożył meldunek o gotowości pododdziałów 25 BKPow do uroczystości Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewowi GŁOWIENCE. Po przeglądzie pododdziałów, przywitaniu się z wojskiem oraz podniesieniu Flagi Państwowej na maszt głos zabrał Dowódca 25 BKPow gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI, który przywitał zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciel Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ppłk Marcin WASIŃSKI, Dowódca Wojsk Aeromobilnych gen. bryg. pilot Dariusz WROŃSKI, Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Ireneusz BARTNIAK, gen. dyw. Jan KEMPARA, gen. bryg. w st. spocz. Stanisław BURZA KARLIŃSKI, Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych Stanisław OLEKSIAK, Honorowy Kapelan GROM gen. bryg. Rudolf ZUBIK z Dowódcą GROM płk Piotrem GASTAŁĄ, kombatanci z płk Jerzym KACPERCZYK i ppłk Romanem STASIAKIEM na czele, Starosta Tomaszowski Pan Piotr KAGANKIEWICZ, Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. Rafał ZAGOZDON oraz Komendanci: Policji Wojewódzkiej i Powiatowej, Wojewódzkiej i Powiatowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych regionu łódzkiego i tomaszowskiego, uczelni i szkół z którymi współpracuje 25 BKPow oraz inni zaproszeni goście.

  

Po powitaniu, na podstawie Decyzji Ministra Jana Stanisława CIECHANOWSKIEGO Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dotyczącej nadania medalu „Pro Patria” udekorowany został medalem sztandar 25 BKPow oraz GROM. Dekoracji sztandarów dokonał Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew GŁOWIENKA w asyście Dowódcy 25 BKPow gen. bryg. Marka SOKOŁOWSKIEGO, Dowódcy GROM płk Piotra GĄSTAŁY oraz wręczającego medal w imieniu Pana Ministra ppłk Marcina WASIŃSKIEGO.

 

  

 

Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie Postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczeniu żołnierzy Brygady Gwiazdą Czadu, Afganistanu i Gwiazdą Iraku, Rozkazu okolicznościowego Dowódcy 25 BKPow i Dekretów Biskupa Polowego Wojska Polskiego, po czym gen. broni Zbigniew GŁOWIENKA wraz z gen. bryg. Dariuszem WROŃSKIM, gen. bryg. Markiem SOKOŁOWSKIM, gen. bryg. w st. spocz. Stanisławem BURZĄ KARLIŃSKIM oraz płk dypl. Tomaszem CZECHOWSKIM dokonał wręczenia odznaczeń. Odznaką tytułu honorowego ,,Zasłużony Żołnierz RP” III stopnia wyróżnionych zostało 16 żołnierzy, a odznaką pamiątkową 25 BKPow 18 osób.

 

  

 

Dowódca Wojsk Lądowych wręczył Medal za szczególne zasługi podczas służby w Afganistanie podczas X zmiany PKW Afganistan nadany przez Sekretarza Armii Stanów Zjednoczonych Panu mjr Rafałowi LISOWI oraz wręczył Medale NATO dla uczestników misji ISAF Panu gen. bryg. Markowi SOKOŁOWSKIEMU, st. sierż. Januszowi KOSTECKIEMU oraz żonie ś.p. sierż. Zbigniewa BISKUPA – Renacie BISKUP.

 

 

 

Podczas uroczystości gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI powitał żołnierzy X zmiany Samodzielnej Grupy Powietrzno Szturmowej PKW Afganistan, a meldunek o zrealizowaniu postawionych zadań złożył Dowódca SPGSz ppłk Dionizy BUDZISZEWSKI.

 

 

 

Przed odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, przemówienie okolicznościowe wygłosił Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew GŁOWIENKA oraz Dowódca 25 BKPow gen. bryg. Marek SOKOŁOWSKI oraz odczytano Dekrety Biskupa Polowego Wojska Polskiego w sprawie wyznaczenia na nowe stanowisko duszpasterskie ks. prałata ppłk Wiesława OKONIA i wyznaczenie ks. ppłk Piotra MAJKĘ na proboszcza i kapelana 25 BKPow.

 

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, którym akompaniowała  Orkiestra Wojskowa z Radomia.

 

Galeria zdjęć

 

Zdjęcia: st. chor. Piotr KALINOWSKI, st. sierż. Piotr SOLUCH

 

 

kpt. Bogdan OLEKSIEWICZ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych