BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25BKPow.

Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej powstało na mocy Uchwały Nr 1/XVIII/2013 z dnia 10.06.2013r. Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Michała RawityWitanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Celem Koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej a w szczególności:

 

1) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,

 

2) szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,

 

3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,

 

4) stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,

 

5) upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,

 

6) upowszechnianie wiedzy o obronności państwa poprzez organizowanie podróży historyczno – wojskowych, kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

 

Władzami Koła są:

 

1)  Walne Zebranie Koła,

 

2)  Zarząd Koła, w składzie:

                                         Prezes:             Agnieszka KRÓLIKOWSKA

                                         Sekretarz:         Marcin RECZYCKI

                                         Skarbnik:           Katarzyna FLAK

           

 

Siedziba Koła: Nowy Glinnik bud. 134

 

Godziny urzędowania: od wtorku do piątku od godziny 12.00 do godzi. 17.00.

 

Adres do kontaktów: Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25BKPow. ul. J. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

  

Kontakt:Tel./fax 261 167 258  

 

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Wojskowym Kole PTTK przy Klubie 25BKPow. Z nami nie można się nudzić. Odbyte imprezy i wycieczki znajdziecie Państwo w Aktualnościach Klubu 25BKPow. Informacje o bieżących wydarzeniach w siedzibie Koła.

 

 

 

 

 

 Plan przedsięwzięć Wojskowego Koła PTTKna rok 2019

 

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych