BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Udział w ćwiczeniu pk. Rapid Trident-17
23.09.2017
Ukraina

W okresie od dnia 07.09.2017r. do dnia 23.09.2017r. żołnierze 7 batalionu kawalerii powietrznej brali udział w ćwiczeniu wielonarodowym pk. Rapid Trident-17 w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa na terytorium Ukrainy.

 

Głównym celem ćwiczenia było umacnianie zdolności współdziałania operacyjnego sił zbrojnych Ukrainy, USA oraz innych krajów sojuszniczych i partnerskich. W tym roku byli to żołnierze z: Polski, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kanady, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 

Ćwiczenie zostało zaplanowane i zrealizowane w czterech etapach. W ramach części początkowej nastąpiło przemieszczenie do rejonu działań oraz odtworzenie zdolności bojowej. W kolejnym fazie trwającej od dnia 12.09.2017r. do dnia 15.09.2017r., pluton rozpoznawczy z 7.bkpow realizował zakres czynności przygotowującej do udziału w składzie wielonarodowej kompanii w roli strony przeciwnej (OPFOR). Dodatkowo przeprowadzono rekonesans obiektów szkolenia i dokonano sprawdzenia systemu symulacji pola walki (MILES). W dniu 15.09.2017r. w ramach ćwiczenia przeprowadzony został DVDay podczas, którego zaprezentowano wyszkolenia żołnierzy i zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu SZ WL Ukrainy. Ponadto dokonano uroczystego otwarcia oraz zaprezentowania Centrum Symulacji Gier Wojennych wyposażonego w system (JCATS). W ramach etapu trzeciego zrealizowano część główną (FTX) realne działanie wojsk sojuszniczych NATO wraz SZ Ukrainy zgonie ze wcześniej zaplanowanym scenariuszem. W fazie końcowej nastąpiło uroczyste zakończenie ćwiczenia oraz przemieszczenie sił i środków do MSD.

 

Udział żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej w ćwiczeniu pk. Rapid Trident-17 stworzył możliwości w zakresie doskonalenia procedur taktycznych oraz nabycia i wymiany doświadczeń. Dodatkowo zweryfikował umiejętności wykonywania zadań w składzie wielonarodowego komponentu do szczebla kompanii.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Arkadiusz KWIEK

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych