BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”
29.11.2017
25BKPow

 

W dniach 27-29 listopada na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zostało zorganizowane VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”.
 
Głównym tematem spotkania było omówienie koncepcji funkcjonowania klas mundurowych oraz zmian w zakresie współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami średnimi. Biorącymi udział w przedsięwzięciu byli nauczyciele klas mundurowych, pracownicy kuratoriów oraz przedstawiciele resortu edukacji oraz obrony narodowej.
 
Forum zostało przeprowadzone w formie wystąpień prelegentów, paneli dyskusyjnych oraz zajęć pokazowych prowadzonych przez kawalerzystów.
 
W pierwszym dniu spotkania uczestnicy zostali zapoznani przez dowódcę brygady płk Adama Marczaka m.in. z historią, tradycjami oraz zadaniami jakie realizują żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej .
 
W kolejnym dnia forum głos zabrał sekretarz stanu MON Michał Dworczyk . "(...) chcemy przygotować żołnierzy, czyli młodych ludzi, którzy są przeszkoleni, którzy mają twardy fundament ideowy, twardy fundament wartości i dopiero to połączenie wartości i wyszkolenia da nam żołnierza  (...)" - powiedział wiceminister.
 
Ponadto przedstawił najważniejsze założenia programowe klas mundurowych. "(...) od 2019 roku we wszystkich licealnych klasach mundurowych będzie obowiązywał ten sam program nauki, ten sam podręcznik, te same lektury oraz ten sam program szkoleniowy". Odniósł się także do równie ważnego elementu, jakim jest noszone przez kadetów umundurowanie "(...) Chcemy też ujednolicić umundurowanie i nazewnictwo. To buduje poczucie wspólnoty. Wybrano już nakrycie głowy: granatowy beret i mundur wz. 2010" - dodał.
 
Następnie wszyscy uczestnicy udali się w miejsce praktycznych zajęć, które poprowadzili instruktorzy naszej brygady z udziałem kadetów klasy wojskowej z ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
 
Ostatni dzień spotkania zakończyła dyskusja połączona z wymianą spostrzeżeń, poglądów oraz propozycji związanych z edukacją obronną młodzieży.
 
W tegorocznym forum wzięło udział około 150 uczestników z całej Polski. To tylko niewielka część kadry zaangażowanej w kształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy. Pilotażowy program resortu objął w tym roku 57 szkół ponadgimnazjalnych.
 
 
 
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: st. szer. Agnieszka Grzelak
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych