BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Wcielenie służby przygotowawczej
08.01.2018
Tomaszów Mazowiecki - Leźnica Wielka

W dniu 8 stycznia 2018 r. do kompleksów koszarowych w Tomaszowie Mazowieckim i Leźnicy Wielkiej przybyli żołnierze służby przygotowawczej. Przez kolejne cztery miesiące będą odbywać intensywne szkolenie w Ośrodkach Służby Przygotowawczej powstałych na bazie 25 batalionu dowodzenia i 1 batalionu kawalerii powietrznej.
 
Szkolenie elewów będzie prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy, miesięczny obejmujący szkolenie w ramach którego żołnierze poznają m. in. podstawy musztry, regulaminów, zasad żołnierskiego zachowania się oraz podstawy wiedzy ogólnowojskowej. Natomiast kolejny, trwający trzy miesiące będzie okresem szkolenia specjalistycznego, w czasie którego doskonalić będą swoje umiejętności zgodnie ze specjalnościami wojskowymi.
 
Część z przeszkolonych po zakończeniu służby przygotowawcze z wynikiem pozytywnym, będzie mogła podpisać kontrakt na wykonywanie obowiązków w Narodowych Sił Rezerwowych. Następny etap to otrzymanie przydziałów kryzysowych w jednostkach wojskowych w ramach NSR, gdzie będą brać udział w ćwiczeniach rotacyjnych. Dla najlepszych jest to przepustka do zostania żołnierzem zawodowym.
 
Do służby przygotowawczej, będącej jedną z ochotniczych form służby wojskowej, zgłosili się kandydaci, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wśród wymagań jest jeszcze obywatelstwo polskie, pełnoletność, niekaralność i ogólna zdolność psychiczna i fizyczna do służby w wojsku.
 
Uroczystą przysięgę wojskową zaplanowano na początek lutego. W tym roku w brygadzie odbędą się trzy takie turnusy szkoleniowe.
 
 
 
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: mł. chor. Marek Pic, por. Michał Kolad
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych