BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Święto Wojska Polskiego
15.08.2018
25BKPow

Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się w Tomaszowie Mazowiecki 14-go sierpnia. W uroczystej zbiórce udział wzięli żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych oraz mieszkańcy Tomaszowa.
 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 meldunkiem o gotowości pododdziałów złożonym przez dowódcę uroczystości, dowódcy Brygady pułkownikowi Adamowi Marczakowi. Po przywitaniu się ze sztandarem wojskowym oraz podniesieniu na maszt flagi państwowej, odśpiewano hymn państwowy.
 
Kolejnym ważnym elementem uroczystości było odczytanie Decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz Rozkazów dowódców jednostek wojskowych o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Dowódca Brygady wręczył akty mianowań oraz Medale Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny wyróżnionym żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej.
 
Swój wyraz uznania za służbę dla kawalerzystów wyraziła wice prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Zofia Szymańska.
 
Na zakończenie uroczystości odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, a jej zwieńczeniem była defilada wojskowa pododdziałów 25.BKPow.
 
Po oficjalnych uroczystościach dla zebranych na placu Kościuszki odbył się koncert zespołu „Wołyńskie Słowiki”.
 
***
 
Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej uświetnili obchody Święta Wojska Polskiego, nie tylko w Warszawie podczas obchodów centralnych i wielkiej defilady niepodległości, ale także w Łodzi, Rawie Mazowieckiej, Ozorkowie i Białej.
 
W przeddzień obchodów, tj. 14 sierpnia por. Michał Kolad z 25.BKPow dostąpił zaszczytu wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.
 
 
 
Zdjęcia: mł. chor. Marcin Reczycki/7bkpow, Michał Wajnchold/FoxTwo, Archiwum CO MON.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych