BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Wielka Inscenizacja Bitwy pod Komarowem
26.08.2018
Kawaleria Polska

Kawalerzyści z całej Polski wzięli udział w kilkudniowych obchodach 98. rocznicy Bitwy pod Komarowem. Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, będący współczesnymi spadkobiercami kawaleryjskich tradycji, zaprezentowali swoje wyszkolenie zarówno podczas manewrów, jak i podczas pokazu dla widowni tegorocznych obchodów.
 
Impreza pod nazwą „Komarowska Potrzeba 2018”, odbyła się na terenie kilku gmin, a jej punkt kulminacyjny miał miejsce w Wolicy Śniatyckiej. Rozpoczęła się w środę od manewrów kawalerii oraz ćwiczenia "Huzar-18", w których uczestniczyli członkowie ochotniczych grup kultywujących kawaleryjskie tradycje z całego kraju, członkowie organizacji paramilitarnych i proobronnych. W manewrach wzięło udział około 100 jeźdźców. Jednostki Wojska Polskiego takie jak 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 2 Hrubieszowski Pułku Rozpoznawczy oraz 25 Batalion Lekkiej Piechoty również wzięły udział w tegorocznych manewrach.
 
Historyczna inscenizacjia zwycięskiej bitwy z bolszewikami pod Komarowem, uważanej za ostatnie wielkie starcie kawalerii w dziejach wojen oraz pokaz współdziałania jednostek były kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów.
 
"Bitwa pod Komarowem jest symbolem odwagi polskiego żołnierza i polskiego kawalerzysty. Traktujemy miejsce tej bitwy jako ważne dla tradycji i etosu żołnierza polskiego" – powiedział prezes stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem" Tomasz Dudek.
 

 Budowa pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

 
***
 
 
W bitwie pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r. polscy żołnierze pobili zmierzającą w kierunku Warszawy osławioną armię konną Siemiona Budionnego, która po tym starciu została zmuszona do wycofania się z Polski. Bitwa pod Komarowem była jedną z walk decydujących o losach wojny polsko-bolszewickiej. Historycy uznają ją za ostatnią wielką bitwę kawaleryjską w dziejach wojen.
 
Polskie odziały liczyły pod Komarowem 1,5 tys. żołnierzy, około 70 ciężkich karabinów maszynowych i około 12 - 16 dział. Armia Konna Budionnego pod Komarowem liczyła ponad 6 tys. żołnierzy, około 350 ciężkich karabinów maszynowych oraz około 50 dział.
 
 
 

 

 

 
Zdjęcia: Mirosław Teterycz, Julia Frag, Joanna Wolska
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych