BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
03.10.2018
Tomaszów Mazowiecki

INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 25 BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
W KORPUSIE OSOBOWYM PODOFICERÓW ORAZ SZEREGOWYCH

Kwalifikacje prowadzone będą w dniu: 3 października 2018 roku.
 
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 godzina: 07:40.
 
Na kwalifikacjach żołnierz rez. powinien posiadać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, ubiór sportowy, oraz:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową, dowód osobisty,
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej),
- świadectwo służby ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),
- na weryfikację mogą zgłaszać się również żołnierze rezerwy posiadający stopień: -  PLUTONOWY.
 
Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:
- odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa,
- niekaralność,
- wysoka sprawność fizyczna.

Osoby wyznaczone w jednostce wojskowej do kontaktów roboczych:
- st. chor. sztab. Cezary Niżnikowski tel. 261 167 832;
- mł. chor. Michał Wiernicki tel. 261 167 812.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych