BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Szkolenie przeciwlotników
26.10.2018
CPSP Ustka

 

W październiku 2018 r. pododdziały przeciwlotnicze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej realizowały szkolenie poligonowe na terenie Centralnego Poligonu Sił powietrznych w Ustce podczas zgrupowania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej DG RSZ.
 
Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności indywidualnych i zespołowych w dowodzeniu i kierowaniu ogniem podczas zwalczania celów powietrznych w ramach przygotowawczych i zaliczeniowych strzelań bojowych.
 
W ramach zajęć taktycznych oraz strzelania i kierowania ogniem pododdziały przeciwlotnicze zrealizowały ponad siedemdziesiąt strzelań bojowych do sterowanych manewrujących celów powietrznych (SMCP) i imitatorów celów powietrznych (ICP) z przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich ZU-23-2K oraz przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM. Strzelania prowadzone były zarówno w dzień jak i w nocy.
 
Wysoki kunszt przeciwlotników brygady zaowocował bardzo dobrymi ocenami z wykonywanych strzelań, które są potwierdzeniem dobrego przygotowania wszystkich żołnierzy, zarówno dowódców jak i obsług zestawów artyleryjskich i operatorów zestawów rakietowych.
 
Dodatkowym sprawdzianem wiedzy i umiejętności specjalistycznych były zorganizowane przez dowództwo zgrupowania poligonowego zawody użyteczno – bojowe. W zawodach wzięły udział obsługi i drużyny ze wszystkich pododdziałów przeciwlotniczych związków taktycznych realizujących szkolenie poligonowe, które konkurowały ze sobą w pracy bojowej na sprzęcie oraz wiedzy teoretycznej. W wyniku rywalizacji w grupie obsług zestawów artyleryjskich i artyleryjsko – rakietowych drugie miejsce zajęła obsługa ZU-23-2K pod dowództwem kpr. Przemysława Łochockiego baterii przeciwlotniczej z 25.batalionu dowodzenia.
 
Wysokie wyniki szkoleniowe, sprawna i bezpieczna realizacja wszystkich zamierzeń były wynikiem wysiłku wszystkich żołnierzy realizujących zadania na poligonie, zarówno z pododdziałów bojowych jak i zabezpieczających je specjalistów logistyki oraz obsady operacyjnej kierującej szkoleniem.
 
   
 
Tekst: ppłk Tomasz Liburski
 
Zdjęcia: Leszek Kujawski/FoxTwo.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych