BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Z OBSŁUGĄ DEFIBRYLATORA
08.01.2019
25 Brygada Kawlerii Powietrznej (25BKPow)

 

 

8 stycznia żołnierze i pracownicy 25 Brygady Kawlerii Powietrznej  wzięli udział w doskonalącym szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia prowadzone przez ratownika medycznego kpt. Adama Bielawskiego, miały na celu utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas wykładu i ćwiczeń na fantomach przypomniano procedury postępowania ratującego od momentu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym, aż do chwili przyjazdu wyspecjalizowanych służb medycznych, w tym: zasady wzywania pomocy, zachowania bezpieczeństwa własnego przy udzielaniu pierwszej pomocy, oceny funkcji życiowych poszkodowanego oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z uwagi na fakt, że 25 BKPow została wyposażona w półautomatyczny defibrylator, szczególny nacisk położono na zapoznanie żołnierzy i pracowników z zasadami działania i skutecznego wykorzystania tego urządzenia w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia.

W razie wypadku nie stójmy bezradnie, czekając na przyjazd karetki. Działajmy! Natychmiastowa pomoc osobie poszkodowanej jest bezcenna – może ocalić jej życie.  Od momentu gdy u poszkodowanego wystapi nagłe zatrzymanie krążenia, mamy około 4 minuty, zanim rozpoczną się nieodwracalne zmiany w mózgu. Liczy się szybka reakcja i dlatego przypominamy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Algorytm postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy:

1.Oceń bezpieczeństwo,

2. Oceń przytomność,

3. Wołaj o pomoc,

4. Udrożnij drogi oddechowe,

5. Oceń oddech,

6. Zadzwoń 112 lub 999,

7. 30 uciśnięć/uruchom AED

8. 2 oddechy ratownicze/postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych