BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Patrol saperski
22.03.2019
25 Brygada Kawlerii Powietrznej (25.BKPow)

 
21 marca 2019r. patrol saperski podległy 25 BKPow otrzymał zgłoszenie, iż na terenie budowy hali magazynowej przy trasie A1 w Łodzi w trakcie prac ziemnych ujawniony został przedmiot przypominający bombę lotniczą. Saperzy po przyjeździe na miejsce potwierdzili, iż jest to bomba lotnicza, o wagomiarze 50 kg. z okresu II Wojny Światowej. Żołnierze przystąpili do działania, zabezpieczyli i załadowali bombę na pojazd patrolu i przewieźli do rejonu niszczenia. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane.

Od początku 2019 r. patrol saperski przyjął i zrealizował 18 zgłoszeń dotyczących niewybuchów, natomiast w roku ubiegłym takich zgłoszeń było 133. Zniszczyli 1233 niewybuchy i niewypały w roku 2018 a w bieżącym roku było ich już 72. Największym wysiłkiem według dowódcy patrolu rozminowania st. chor. Tomasza Starzyka była realizacja zgłoszenia z lasów państwowych na terenie województwa łódzkiego, podczas tej interwencji patrol saperski zneutralizował prawie 30 tysięcy samych pocisków artyleryjskich i 80 tysięcy innej amunicji. Kolejna akcja która zapadła w pamięci to wezwanie do Łodzi, gdzie w trakcie budowy jednego z biurowców przy ulicy Piłsudskiego, ujawniono bombę lotniczą o wagomiarze 250 kg.
Działania saperów to również prowadzenie profilaktyki z młodzieżą szkolną na temat postępowania w przypadku ujawnienia niewybuchów i niewypałów:
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu policje bądź inne służby.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
 
 

Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych