BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Ostatnie pożegnanie śp. por. Józefa Waldemara ADAMCZYKA
25.03.2019
7bkpow

 

Odszedł wielki człowiek –śp. por. Józef Waldemar ADAMCZYK- Ułan – z krwi i kości – pozostawiając po sobie wspomnienie - oddając: „BOGU – DUSZĘ , KAWALERII – HONOR, OJCZYZNIE – SERCE” . Odpoczywaj w spokoju „Siódmaku” - na zawsze - pozostaniesz w naszych sercach – „ku chwale Kawalerii”.

 

20 marca 2019r. na warszawskich „Powązkach” odbyły się uroczystości pogrzebowe jednego z ostatnich żołnierzy  7 Pułku Ułanów Lubelskich, śp. por. Józefa Waldemara ADAMCZYKA ps. „BŁYSKAWICA”. W uroczystościach pogrzebowych zgodnie z ceremoniałem wojskowym wystawiony został sztandar 7 batalionu kawalerii powietrznej wraz z asystą kompanii honorowej oraz uroczystą oprawą ze strony żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej.        
Śp. por. Józef Waldemar ADAMCZYK urodził się 23 lutego 1929 roku w Mińsku Mazowieckim. Był synem Andrzeja Adamczyka, przedwojennego wachmistrza 7 pułku Ułanów Lubelskich, który przed wojną stacjonował w tym mieście. Rodzina państwa Adamczyków mieszkała na terenie koszar, przy ul. Warszawskiej. Panował tam duch kawaleryjski i młodego chłopca fascynowały tradycje tego znamienitego pułku ułanów Polskiej Kawalerii. W tym czasie poznał wielu wybitnych oficerów 7 pułku,  a przede wszystkim płk. Juliana Filipowicza, dowódcę, który w kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Wołyńską Brygadą Kawalerii. Po wojnie przyjaźnił się m.in. z mjr. Witoldem Szaniawskim, dzięki któremu przez prawie 20 lat przyjeżdżał do Grudziądza na zjazdy Kawalerzystów II RP.
Po kampanii wrześniowej oficerowie 7 pułku Ułanów, w głębokiej konspiracji, odtworzyli  w Armii Krajowej 7 pułk Ułanów Lubelskich o kryptonimie „JELEŃ", którego dowódcą został ppłk Veli Bek Jedigar. Był to azerbejdżański oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, absolwent i wykładowca Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Śp. Józef Adamczyk jako kilkunastoletni chłopiec przydzielony został do szwadronu zapasowego w którym walczył na Mazowszu i w akcji „BURZA" w obwodzie  „MEWA - KAMIEŃ". Przez wiele lat był bardzo aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Warszawskie Obwodu "MEWA - KAMIEŃ". Kiedy w 1989 r. powstało w Mińsku Mazowieckim Towarzystwo Pamięci 7 pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego aktywnie w nim działał. W niniejszym biogramie należy także wspomnieć, że  śp. por. Józef Adamczyk był przez wiele powojennych lat kustoszem pamięci walk ułanów 1 Dywizjonu Pułku Ułanów Lubelskich AK „JELEŃ". Szczególną troską otaczał wyjątkową kwaterę powstańczą tego bohaterskiego Dywizjonu na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, która ozdobiona jest trzema lancami kawaleryjskimi. Rad był wielce, kiedy w Mrozach powstało Stowarzyszenie Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 7 puku Ułanów Lubelskich, któremu przekazał tradycje pułku. Był również wieloletnim przyjacielem i darczyńcą Muzeum 7 pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. Przekazał do zbiorów Muzeum cenne pamiątki rodzinne i pułkowe. Są one ozdobą jednego z działów tej instytucji. Utrzymywał także ścisłe kontakty z Zespołem Szkół w Cycowie (woj. Lubelskie). Wygłaszał liczne pogadanki i spotykał się bardzo chętnie z dziećmi i młodzieżą, a także z żołnierzami 
7 dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej dziedziczący dzisiaj sztandar, barwy i tradycje 7 pułku Ułanów Lubelskich, odznaczonego Orderem Wojennym Virtuti Militari. Śp. Józef Adamczyk zawsze serdecznie witany, budził ogromny szacunek swoją wiedzą, skromnością i nienaganną prezencją. 
Chętnie wszyscy słuchaliśmy Jego wspomnień. Dzisiaj żałujemy, że ich nie spisaliśmy.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych