BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
25 batalion logistyczny Ziemi Tomaszowskiej,  ma nowego dowódcę, jest nim mjr Włodzimierz Dąbrowski
27.06.2019
25blog

Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy 25blog odbyła się na placu apelowym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W uroczystości udział wzięli żołnierze, pracownicy wojska, delegacje jednostek i instytucji wojskowych, funkcjonariusze innych służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, delegaci placówek oświatowych współpracujących z batalionem, a także długoletni przyjaciele batalionu logistycznego. Gośćmi honorowymi podczas ceremonii byli: matka chrzestna sztandaru 25blog- Wanda Panfil, ojciec chrzestny sztandaru płk rez. Włodzimierz Sarnociński.

Dotychczasowy Dowódca 25blog, pułkownik  Wojciech Jakóbczyk , został wyznaczony przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na stanowisko służbowe Szefa Wydziału Logistyki w 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Podczas uroczystości Zastępca Dowódcy 25.BKPow płk Sławomir Rutowicz podkreślał profesjonalizm i zaangażowanie odchodzącego dowódcy. „Chciałbym podziękować pułkownikowi Jakóbczykowi  za skuteczne dowodzenie i kierowanie batalionem logistycznym– Dzięki Pańskiemu zaangażowaniu i determinacji w działaniu,25blog  właściwie realizował stawiane przed nim odpowiedzialne zadania.”

O  godz. 11.00  dowódca uroczystości, kpt. Paweł Jędrych  złożył Zastępcy Dowódcy 25. BKPow meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po przywitaniu się ze sztandarami jednostek wojskowych,  podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy. Nastąpiło odczytanie rozkazu i przekazanie sztandaru nowemu Dowódcy.  

– Dowodzenie 25 blog poczytuję sobie za zaszczyt i honor. Stanowisko dowódcy przekazuje w godne ręce, osoby przez  was  dobrze znanej mjr. Włodzimierzowi Dąbrowskiemu, któremu życzę, aby batalion  pod jego dowództwem utrzymywał wysoki poziom wyszkolenia i wykonawstwa zadań przed nim stawianych– dodał pułkownik Jakóbczyk.

Nowy Dowódca 25blog mjr Włodzimierz  Dąbrowski powiedział: ”… wartości  które są bardzo ważne dla mnie  to lojalność, odpowiedzialność i zaufanie…niedawno usłyszałem takie credo:

…nie gadaj — tylko działaj,
nie mów — po prostu pokaż,
nie obiecuj — tylko udowodnij…i będę starał się aby był to nasz wyznacznik w dalszej służbie i pracy…” Tego wszystkiego majorowi Dąbrowskiemu  życzymy.

Ostatnim elementem uroczystości była defilada wojskowa, której akompaniowała Orkiestra Wojskowa z Dęblina.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych