BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
TRAINING FIRE PHOBIA
04.07.2019
Kosowo

1 lipca  2019 roku. w bazie Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo kompania manewrowa XL zmiany PKW KFOR realizowała zajęcia Fire Phobia przygotowane i przeprowadzone przez węgierskich instruktorów. Podczas praktycznych ćwiczeń, żołnierze doskonalili umiejętności kontroli nad tłumem oraz działania w przypadku użycia przez demonstrantów substancji łatwopalnych, tj. „koktajl mołotowa”. Tego typu treningi są bardzo ważnym elementem szkolenia bojowego żołnierzy, odnoszą pożądane zachowania w  radzeniu sobie z lękiem przed ogniem przy  wykonywaniu zadań mandatowych w rejonie Republiki Kosowa. Ćwiczenie różnych wariantów działania przekłada się na sprawne wykonywanie stawianych przed żołnierzami zadań. Trening z CRC, czyli kontroli tłumu w czasie zamieszek jest jednym z elementów zintegrowanego międzynarodowego szkolenia FOC (Full Operational Capability) mającego na celu usprawnienie oraz ujednolicenie wspólnie prowadzonych działań w rejonie Republiki Kosowa.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych