BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Możesz zostać jednym z nas, nabliższe terminy kwalifikacji
23.08.2019
25blog 7bkpo

Pasjonujesz się wojskiem i chcesz służyć ojczyźnie? Zostań żołnierzem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
UWAGA !!!!!!!!!!! Najbliższe terminy kwalifikacji:

25blog 03.09.2019r.
7bkpow 06.09.2019r.

Kandydat udający się na kwalifikację do jednostki wojskowej powinien posiadać:

► dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa;
► dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
► zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
► strój sportowy;
►środki piśmiennicze.

Godzina 8:00 Jednostka Wojskowa Tomaszów Maz.
ul. Piłsudskiego 72.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych