BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Na poligonie w Wędrzynie w dniach 04.11.2019-08.11.2019 r. odbywały się ćwiczenia taktyczne SZWOLEŻER 19 oraz żołnierze 25 BKPow przygotowywali się do XLI zmiany PKW KFOR.
12.11.2019
25 BKPow

 

 W trakcie szkolenia kawalerzyści zostali poddani sprawdzeniu gotowości do wykonywania zadań w ramach polskiego kontyngentu przez Zespół Certyfikujący z Dowództwa Operacyjnego RSZ. Ocenie podlegało wyszkolenie kompanii manewrowej oraz całego Kontyngentu Wojskowego. Żołnierze kompanii manewrowej musieli zmierzyć się z potencjalnymi zadaniami, jakie będą realizować  na misji, m.in.: wykonywanie patroli, wystawianie posterunków kontrolnych, wzywanie wsparcia lotniczego w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Działania w składzie pododdziału sił wysokiej  gotowości, celem wzmocnienia pododdziałów realizujących zadania w rejonie zagrożenia  przy wykorzystaniu śmigłowców. Szkoleniu towarzyszyły  zmienne warunki pogodowe, które utrudniały ale i motywowały ćwiczących.  Wszystkie działania żołnierzy uczestniczących w ćwiczeniu charakteryzowały się dużym realizmem oraz dynamiką. Nasi żołnierze po raz kolejny potwierdzili, że są bardzo dobrze przygotowani do realizacji zadań. Już wkrótce polecą do Kosowa. Jest to już czwarta zmiana PKW KFOR Kosowo przygotowana przez żołnierzy 25 BKPow.

Równolegle na  poligonie w Wędrzynie odbywało się ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. SZWOLEŻER- 19 w trakcie którego kawalerzyści z 1 batalionu kawalerii powietrznej z 25BKPow potwierdzili swoją zdolność bojową do użycia zgodnie z ich bojowym przeznaczeniem.  Podczas ćwiczenia Szwadronowa Grupa Bojowa wykonywała strzelania sytuacyjne w dzień i w nocy przy wsparciu bojowym śmigłowców z 1 dywizjonu lotniczego, którego celem było współdziałanie z komponentem lotniczym.  Po wykonaniu desantu ze śmigłowców żołnierze przeprowadzili szturm na obiekt. Jednym z epizodów  ćwiczenia było prowadzenie  działań opóźniających w celu zmniejszenia tempa natarcia przeciwnika. Ćwiczenie pk. SZWOLEŻER-19 potwierdziło wysoki poziom przygotowania i wyszkolenia całego modułu szkoleniowego zaangażowanego w ćwiczenie. Elementem który wymaga ciągłego doskonalenia i praktycznego działania jest tzw. synchronizacja. Tutaj zarówno kawalerzyści jak i piloci muszą się w dalszym ciągu doskonalić. Ćwiczenie pokazało, że w synchronizacji działań nie ma czasu na pomyłki. Tam gdzie wchodzi w grę czynnik ludzi i sprzęt lotniczy synchronizacja przed praktyczną realizacją zadania jest bardzo ważna.  Na ćwiczeniu był czas na poprawianie błędów, w realnym działaniu nie ma czasu na tzw. pomyłki.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych