BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Szkolenie patrolu rozminowania
18.11.2019
25 BKPow

Wykonywanie zadań przez patrol rozminowania 25BKPow jest zadaniem szczególnym, wymagającym dobrego przygotowania żołnierzy pod względem znajomości zasad oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, dlatego saperzy, oprócz prowadzonych zajęć profilaktycznych, (które znacząco podnoszą poziom wiedzy na ten temat właściwego zachowania podczas znalezienia materiałów wybuchowych), wciąż sami doskonalą swoje umiejętności.  

W ramach szkolenia kwartalnego patrol rozminowania na czele z dowódcą patrolu st. chor. Tomaszem Starzykiem realizował szkolenie praktyczne z wykorzystaniem wojskowych środków minerskich. Szkolenie odbywało się w dwóch etapach. Pierwszy dzień to szkolenie teoretyczne w sali wykładowej, na którym były poruszane zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas akcji interwencyjnego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Dzień szkoleniowy zakończył się egzaminem z wiedzy saperskiej, który wszyscy pozytywnie zaliczyli i mogli przystąpić do zajęć praktycznych. Drugi dzień szkolenie praktyczne – żołnierze rozpoczęli od wykonania zapalnika lontowego i wysadzenia ładunku materiału wybuchowego, następnie przeszli do wykonywania sieci z lontu detonującego, elektrycznych i systemu detonacji ciągłej w różnych układach. Celem szkolenia było doskonalenie technik niszczenia przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych podjętych w trakcie oczyszczania terenu.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych