BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Strona Główna
Pożegnanie żołnierzy 25BKPow.
17.02.2017
Tomaszów Mazowiecki

W dniu 17 lutego 2017r. na Sali Tradycji 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim pożegnano żołnierzy z Dowództwa 25 BKPow.
 

 
Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnali podpułkownika pilota Ryszarda Kowalczyka, który osiągnął wiek emerytalny oraz kapitana Roberta Wiernickiego odchodzącego do innej jednostki wojskowej. Dowódca podziękował żołnierzom  za dotychczasową pracę, życząc dalszych sukcesów w życiu służbowym oraz prywatnym.
 
Podpułkownik pilot Ryszard Kowalczyk służbę wojskową rozpoczął w 1976 roku w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu od 1981 do 1998 roku służbę pełnił w Strukturach 56 Pułku Śmigłowców Bojowych na stanowiskach: starszego pilota, dowódcy klucza śmigłowców, kierownika lotów, szefa strzelania powietrznego oraz zastępcy dowódcy eskadry śmigłowców.
 
Następnie w latach 1998 – 2003 pełnił funkcję starszego wykładowcy w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
 
Od 2004 roku w Dowództwie Sił Powietrznych wyznaczony na stanowiska: specjalisty w wydziale ratownictwa lotniczego oraz specjalisty – instruktora pilota.
 
W latach 2007-2011 pełnił służbę w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych na stanowisku dowódcy eskadry.
 
Od 11 lipca 2011 roku w Strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na stanowisku Dowódcy 1 dywizjonu lotniczego w Leźnicy Wielkiej. Następnie w roku 2015 już jako Szef pionu – starszy inspektor bezpieczeństwa lotów w Dowództwie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
Dwukrotnie uczestniczył w misjach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu podczas V i XIV zmiany.
 
Wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Gwiazda Afganistanu.
 
Podpułkownik pilot Ryszard Kowalczyk przesłużył w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 40 lat 5 miesięcy i 5 dni.
 
kapitan Robert Wiernicki służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w Szkole Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po jej ukończeniu od 1996 do 1999 roku służbę pełnił w 15 batalionie zaopatrzenia 15 Dywizji zmechanizowanej w Olsztynie na stanowiskach kierownika składu i szefa kompanii a następnie przez siedem lat służbę pełnił w 12 batalionie rozpoznawczym 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku szefa służby żywnościowej.
 
Od kwietnia 2007 roku w 25 batalionie logistycznym  25 Brygady Kawalerii Powietrznej na stanowiskach dowódcy plutonu, oficera sekcji operacyjnej. W 2009 roku ukończył Kurs Oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Od lipca 2016 roku pełni obowiązki w Dowództwie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na stanowisku Oficera sekcji logistyki S-4.
 
Uczestniczył w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu podczas XIII zmiany.
 
 
Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak

kpt.Dorota Jakubowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych