BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Ocena sprawności fizycznej

 

TESTY I NORMY OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA  SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

1.           DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH – MĘŻCZYŹNI

Motoryka

Nazwa ćwiczenia

JM

Grupa wiekowa
do 25 lat

Grupa wiekowa
26–30 lat

Grupa wiekowa

31–35 lat

Grupa wiekowa

36–40 lat

Grupa wiekowa

powyżej – 41 lat

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

 

Wytrzymałość

Marszobieg
na 3000 m

min

13,30

14,30

15,40

13,45

14,45

16,00

14.00

15.00

16,10

14.40

15.40

16.50

15.40

16.40

17.50

 

Siła

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

11

9

7

10

8

6

9

7

5

8

6

4

6

5

4

 

Uginanie
i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

54

48

42

50

44

38

44

38

32

38

32

26

34

28

22

 

Szybkość

Bieg wahadłowy
10 x 10 m

sek.

30,6

31.6

32,6

30,9

31,9

32,9

31,2

32,2

33,2

31,5

32,5

33,5

32,1

33,1

34,1

 

Bieg zygzakiem „koperta”

23,4

24,4

25,4

23,8

24,8

25,8

24,2

25,2

26,2

24,6

25,6

26,6

25,0

26,0

27,0

 

 

2.           DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH – KOBIETY

Motoryka

Nazwa ćwiczenia

JM

Grupa wiekowa
do 25 lat

Grupa wiekowa
26–30 lat

Grupa wiekowa

31–35 lat

Grupa wiekowa

36–40 lat

Grupa wiekowa

powyżej – 41 lat

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg
na 3000 m

min

15,30

16,30

17,30

16,15

17,25

18,25

16,25

17,25

18,35

17,25

18,25

19,35

18,35

19,35

20,35

Siła

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

5

4

3

4

3

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Uginanie
i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

30

25

20

27

21

17

24

19

14

21

18

12

18

15

10

Szybkość

Bieg wahadłowy
10 x 10 m

sek.

32,2

33,2

34,3

32,5

33,5

34,6

32,8

33,8

34,9

33,5

34,6

35,6

34,6

35,6

36,8

Bieg zygzakiem „koperta”

25,9

26,7

28,2

26,5

27,2

28,7

26,9

27,7

28,2

27,7

28,2

29,2

28,2

29,2

30,2

 

OPISY TESTÓW

·       MARSZOBIEG NA 3000 M

– odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i  twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy. Na komendę „start” lub sygnał grupa żołnierzy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

PODCIĄGANIE SIĘ NA DRĄŻKU WYSOKIM

– odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „gotów” kontrolowany żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

·       UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE, LEŻĄC PRZODEM NA ŁAWECZCE GIMNASTYCZNEJ

– prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „gotów” kontrolowany wykonuje podpór, leżąc przodem (ręce ramiona podparte na szerokości barków) na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

·       BIEG WAHADŁOWY 10 X 10 M

 – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.

·       BIEG ZYGZAKIEM „KOPERTA”

– odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych