BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
STRONA BIP 25.BKPow.
WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
25. BRYGADY KAWALERII POWIETRZNEJ

   
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 25.BKPow.  jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.
    
 
Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
  
 
  1.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  

  2.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
   

  3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  

  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  

  5. Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

  
  6. Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych