BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
SKARGI I WNIOSKI
KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW  DO DOWÓDCY 25.BKPow.
 
      
płk Adam Marczak  przyjmuje w poniedziałki w godz. 11.00 - 13.00 oraz 16.00 - 17.00 (po wcześniejszym umówieniu, z wyjątkiem dni wolnych od pracy).
Adres korespondencyjny:

25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 
email: 25bkpow.kancelaria@ron.mil.pl
 
telefon: 261 167 070
 
fax:
261 167 033


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.
 
Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych