BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
ZST w Mroczkowie Gościnnym

 

 

Jednostka Wojskowa oraz Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym będą współpracować ze sobą w celu:

  

  

1. pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

 

2. kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;

  

3. wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Zespołu Szkół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym;

 

4. upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym;

 

5. integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;

 

6. organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym;

 

7. upamiętniania miejsc pamięci narodowej.

   

>>>POROZUMIENIE<<<

    

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych