BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Maz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim będą współpracować ze sobą w celu:
 
1) pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa,
2) kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;
3) wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Zespołu Szkół;
4) upowszechnienia tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej i Zespołu Szkół;
5) integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;
6) organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym;
7) upamiętniania miejsc pamięci narodowej.
 

Porozumienie

 

 
 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych