BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
KWALIFIKACJE DO 25 BKPow
KWALIFIKACJE DO 25 BKPow
(25 batalion logistyczny w Tomaszowie Mazowieckim)
 
W celu uzupełnienia nieobsadzonych stanowisk oraz tworzenia bazy danych odbędą się w 25 batalionie logistycznym kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
 
Kwalifikacje odbędą się:
  
01.03.2018 r. w 25 batalionie logistycznym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 – zbiórka kandydatów o godz. 8.30 na Biurze Przepustek.
 
Żołnierze, którzy zgłoszą się na kwalifikacje powinni posiadać:
 
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia (np. prawo jazdy, uprawnienia do obsługi maszyn);
2) strój sportowy;
3) zaświadczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.
4) dokumenty tożsamości (książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy)
     
W ramach naboru zostanie przeprowadzony sprawdzian z następujących konkurencji:
 
Mężczyźni:
Wytrzymałość: marszobieg na 3000 metrów
Siła: podciąganie się na drążku, skłony tułowia w przód w czasie 2 minut
Szybkość i zwinność : bieg wahadłowy 10 x 10 m
 
Kobiety:
Wytrzymałość:marszobieg na 1000 metrów
Siła: uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce (pompki), skłony tułowia w przód w czasie 2 minut
Szybkość i zwinność:  bieg zygzakiem „koperta”
 
Warunkiem pozytywnego zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego jest zaliczenie przynajmniej trzech konkurencji na ocenę pozytywną.
Z kandydatami, którzy zaliczą sprawdzian z wychowania fizycznego na ocenę pozytywną przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.
 
 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu  261 167 095
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych