BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Historia klubu

Klub powstał w 1959 roku jako Garnizonowy Klub Oficerski w Tomaszowie Maz. z siedzibą w budynku nr 6 na Osiedlu Nowy Glinnik. Podlegał pod JW 1071 66 Pułk Szkolny Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie. W 1972 r przyjął nazwę Klubu Garnizonowego dla garnizonu Tomaszów Mazowiecki.

 

Najpoważniejsze zmiany w historii klubu dokonały się w latach 90-tych, kiedy zakończyła działalność JW 1071. Od 1990-1997 oddziałem gospodarczym została dla klubu JW 3930 w Nowym Glinniku.

 

Po rozformowaniu Pułku Szkolnego w 1995 powstał 2 Pułk Kawalerii Powietrznej 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej a od 1996 r przyjmuje nazwę 7 Pułku Ułanów Lubelskich. W latach 1999-2004 oddziałem gospodarczym dla klubu zostaje JW 4392  w Nowym Glinniku.

 

W 2004 r. Klub Garnizonowy otrzymuje samodzielny etat Sztabu Generalnego BP/074. Wszystkie stanowiska pracy stają się stanowiskami cywilnymi (skreślono etat podoficerski  i majora-kierownika klubu).

 

Klub Garnizonowy został rozwiązany rozkazem Nr Z-36/Org Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie rozformowania Klubów Garnizonowych i rozkazem Nr 241 Dowócy 25 BKPow. z dnia 13.10.2010r.

 

Od 01.01 2011r . na bazie Klubu Garnizonowego powstał Klub 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z siedzibą w Nowym Glinniku.

 

W historii działalności kulturalno-oświatowej Klubu Garnizonowego na stałe zapisali się:

 

  kierownicy: mjr Henryk Madej, mjr Robert Węgrzyniak, mjr Henryk Gajewski.
  instruktorzy: Wanda Lipińska-Stopczyk, Krystyna Kaczor, Józef Kaczor
  kinooperatorzy: Wiesław Knotek, Henryk Bernaciak
  kierownik biblioteki: Jadwiga Kowalska.

 

W ostatnim dziesięcioleciu w klubie pracowali:

 

  kierownik mjr rez.: Ryszard Cukier
  kierownik biblioteki: Lidia Kałkowska
 instruktorzy: Magdalena Jarosińska-Kuik, Jolanta Goździk, Aneta Kotewicz-Bilmin, Katarzyna  Borowska, Anna Ćwiek, Piotr Goljat.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych