BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Biblioteka

Biblioteka Oświatowa Klubu 25 BKPow. w Nowym Glinniku i jej filia w Tomaszowie Maz. posiada pokaźny zasób nowości wydawniczych z różnych dziedzin wiedzy , z których można korzystać w przyjaznej atmosferze w dogodnych dla czytelnika godzinach.

   

Księgozbiór biblioteki w Nowym Glinniku liczy  18499  woluminów, w filii Tomaszowie Maz. 8011 woluminów oraz zbiory audiowizualne  (płyty CD, płyty DVD, kasety magnetofonowe i VHS)

 

Biblioteka gromadzi i udostępnia:

  

- literaturę piękną klasyczną i współczesną,

- literaturę popularnonaukową  z różnych dziedzin wiedzy,

- literaturę dla dzieci i młodzieży,

- słowniki, leksykony, encyklopedie i albumy,

- prasę lokalną i czasopisma o tematyce wojskowej,

 

Główne kierunki pracy biblioteki:

 

- rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych oraz zapewnianie dostępu do literatury niezbędnej do wykonywania zadań służbowych i szkoleniowych,

- biblioteka udziela również informacji i porad bibliotecznych, bibliograficznych i katalogowych,

- biblioteka oprócz merytorycznej opieki włącza się również w prace instruktorskie: podczas ferii zimowych , lata w klubie i przy okazji większych imprez kulturalno-oświatowych,

 

Biblioteka  w Nowym Glinniku czynna jest:

 

poniedziałek     10.00 – 15.30

wtorek           10.00 – 15.30

środa             10.00 - 15.30

czwartek        12.30 – 15.30

piątek            10.00 -15.30

 

 

Filia biblioteki w Tomaszowie Maz. czynna jest:

 

wtorek             10.00 – 15.30

czwartek          10.00 – 15.30

       

Przy bibliotece działa Klub Przyjaciół Biblioteki, który zrzesza miłośników dobrej lektury. Klub stara się tworzyć warunki i atmosferę sprzyjającą rozwojowi indywidualnych zainteresowań.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych