BIP
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Osiągniecia w latach 2003 - 2005
Rok 2003


- I miejsce w Konkursie Recytatorskim ŚOW w kat. „wywiedzione ze słowa” (mł. chor. Jędrzej Piątek)
- I miejsce w Konkursie Recytatorskim ŚOW w kat. „teatru jednego aktora” (Elżbieta Musialik)
- I miejsce w Spotkaniach finałowych XIV Konkursu Recytatorskiego WP
w kat. „recytacja” oraz „teatr jednego aktora” ( Elżbieta Musialik).
- I miejsce w eliminacjach powiatowych XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego kat. „Wywiedzione ze słowa” (Alicja Sułek), nagroda specjalna za wykonanie utworu K.I.Gałczyńskiego (Magdalena Komadowska), wyróżnienie w kat. „recytacja dorosłych” (Elżbieta Musialik), kat. „teatr jednego aktora” (Elżbieta Musialik), III miejsce w kat. „poezja śpiewana” (Magdalena Komadowska), nagroda w kat. „recytacja młodzieżowa” (Magdalena Komadowska).
- wyróżnienie w VIII Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie” (Elżbieta Musialik).
- udział zespołu SZWANK w „Dniach Tomaszowa”.
- udział zespołu DOBRA MYŚL w VIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP.
- Konkurs Okręgowy Widzy Wędkarskiej w Piotrkowie Tryb. – I miejsce drużynowo, a II, III, IV miejsce indywidualnie.
- XI Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebranie kwoty 47175,51 (łącznie ze sztabem Tomaszów Maz.).
- zorganizowanie występu W Tomaszowie Maz. Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dla rodzin żołnierzy pełniących służbę
w siłach stabilizacyjnych w Iraku.

Rok 2004- tytuł laureata w Konkursie Recytatorskim ŚOW w Żaganiu
- wyróżnienie w kat. „recytacja” w Konkursie Recytatorskim ŚOW w Żaganiu (Magdalena Komadowska)
- Spotkania Finałowe XV Konkursu Recytatorskiego WP w Brzegu: tytuł laureata w kat. „teatr jednego aktora” (Elżbieta Musialik), wyróżnienie w kat. „recytacja” (Sebastian Komadowski), nagroda publiczności (Jędrzej Piątek).
- eliminacje powiatowe oraz okręgowe w XLIX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – I miejsce (Sebastian Komadowski).


Rok 2005

- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP w ZS nr 4 w Tomaszowie Maz. dla rodzin żołnierzy służących w Iraku.
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w KG – 113 wolontariuszy – 12.182,46 zł.
- udział teatrzyku „Sznurówka” w Festiwalu Teatru Młodych „Dokąd…” 2005 w Mok-u Piotrków Tryb. – tytuł laureata.
- udział reprezentantów KG w Konkursie Recytatorskim ŚOW w Żaganiu:
•    tytuł laureata – recytacja (E. Musialik)
                            wywiedzione ze słowa (J. Piątek)
                            poezja śpiewana (M. Komadowska)
•    wyróżnienie - recytacja (S. Komadowski)
- udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów dziecięcych w Łodzi, teatr „Sznurówka”.
- udział reprezentantów KG w Przeglądzie Form Scenicznych ŚOW w Bielsku-Białej: tytuł laureata dla Teatru „Do widzenia” oraz wyróżnienie dla zespołu „To my”.
- finał Konkursu Recytatorskiego WP w Brzegu – laureaci: E. Musialik, J. Piątek
- Konkurs Dziecięcej Twórczości Scenicznej ŚOW w Zamościu:
•    laurat Teatrzyk dziecięcy „Sznurówka”
•    laureaci: recytacja M. Przywara i A. Kryszewska
- udział teatru „Do widzenia” w Finale Scenicznej Twórczości WP w Przemyślu – tytuł laureata
- udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Słupsk:  E. Musialik, J. Piątek
- finały Scenicznej Twórczości Dziecięcej WP – Grudziądz:

•    teatr „Sznurówka” wyróżnienie,
•    recytacja (M. Przywara) – wyróżnienie.
- występ przedstawicieli KG oraz teatrzyku „Sznurówka” w Urzędzie Miasta Tomaszowa Maz. z okazji 175-lecia nadania praw miejskich.
- udział teatru „Do widzenia” w Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁÓPTA 2005.
- udział przedstawicieli KG w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Wobec własnego czasu” – Wałcz

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych